033-722 42 00 info@dalsjofors.nu

Två lagerhallar med pallställage med omkring 2000 pallplatser i två olika våningar. Egen brygga för godsmottagning.

1 st lagerkontor. Utetruck finns på området.

Välkommen att lagra ditt gods längre eller kortare tid i vårt lagerhotell.