033-722 42 00 info@dalsjofors.nu

Historia

Fabriken

Enligt Häradsrättens protokoll från 1789 fanns det i Ås härad inte mindre än 134 kvarnar och av dem var 41 st belägna i Toarp. Mellan den lilla bäckens utlopp ur Dalsjön och landsvägen från Toarps kyrka mot Skenstad, fanns 4 små skvaltkvarnar, som hade legat där sedan 1600- talet.

I ordning från sjön låg dessa på följande fastigheter:

Skenstad Eriksgården; Skenstad Skattegården; Kråkhult Uppgården samt Skenstad Assars- och Hansagården.

Johannes Johansson och sågverket

Nedströms låg sedan Tummarps och Kerstinsgärdes kvarn på Tummarps mark. En nämndeman, senare häradsdomare, Johannes Johansson, ägde då halva Kråkhult Uppegården. Han började i mitten av 1800-talet att köpa upp de små kvarnarna för att sedan anlägga en större hjuldriven kvarn vid landsvägen. Det kom att dröja 10 år innan han fick Länsstyrelsens tillstånd att bygga och driva en sådan tullkvarn. (åren 1852-62) När han väl fick ett tillstånd var han väl förberedd och han hade avtalat med murare att lägga grunden till kvarnbyggnaden och hade också på Skenstad Skattegårdens kvarnplats (där bäcken korsar Sjödalsvägen) anlagt ett sågverk. Här blev allt virke sågat som han behövde för kvarnhusen och andra byggnader som man behövde: Magasin, ladugård och stall samt en mjölnarstuga.

Skenstad Eriksgården; Skenstad Skattegården; Kråkhult Uppgården samt Skenstad Assars- och Hansagården.

Jansson och Wenander köper kvarnarna

De följande 20 åren drevs kvarnarna av olika triumvirat av gårdfarihandlare från orten. 1882 köptes kvarnanläggningen av handlaren Johan Bolander, som drev den till 1896, då den såldes till Herman Jansson och Henning Wenander. Dessa båda ynglingar hade träffats redan på Fristad hed 1891 och där börjat tala om något samarbete i framtiden.

Vid tiden för köpet bodde i samhället sammanlagt 7 personer!

Det var handlaren Bolander med familj i affärshuset och mjölnaren med sin familj i mjölnarstugan. Intill vägen mot kyrkan (nuvarandeStationsvägen) fanns 2 små backstugor. Den första av dessa låg i bagare Sandells trädgårds nordöstra hörn. Sedan den andra backstugan och därefter ca 70 meter längre bort bodde kyrkvaktmästare Mosslund med familj. Det var en öde bygd och på utmarken till Tummarp, vid gränsen till Gårda låg socknens gamla kolerakyrkogård.

Dalsjöfors Väfveri AB bildas

I ett protokoll den 28 okt 1897 omtalas att denna dag har Dalsjöfors Väfveri Aktiebolag bildats. Initiativtagare och styrelse var följande personer:

Herman Jansson, Henning Wenander, Martin Wenander, Paul Jansson och Alfred Pettersson. Ordf. blevHenning Wenander och tekn. ledare blev Martin Wenander. Aktiekapitalet uppgick till 70.000 kr

1897 stod fabriksbyggnaden klar, en tvåvningsbyggnad med vind. Den nedre botten var av sten, resten trä. Så installerades maskinparken, ett trettiotal vävstolar för linnetillverkning samt några rundstolar för tröjtillverkning. Maskinerna inköptes i England och Tyskland. Omkring 10-12 arbetare anställdes vid fabrikens start medan en kort tid senare var styrkan uppe i 30-40 st. Det var uteslutande folk från trakten, bl.a f.d indelta soldater och de kvinnor som anställdes hade viss kunskap från den egna hemmatillverkningen.

Samtidigt installerades den turbin, som med hjälp av Sågebäckens vatten skulle driva vävstolarna, och en turbintub lades ut.

Köp av de 2 hemmanen Tummarp och Gåla

Bolaget tog kontakt med socknemännen i Toarp om köp av vissa delar av hemmanet Tummarp. Avstyckningsköpet blev klart 1902 och efter några år köpte bolaget även hemmanet Gåla. Efter gjord avstyckning kallades området för Gårda.

Bolander fick efter att Wenander och Jansson köpt kvarnarna slå igen sin affär, som han haft i det s.k ”Affärshuset” Detta flyttades några 10-tal meter och blev det nya bolagets första kontor.